Om oss

Hökerums Missionsförsamling bildades för 130 år sedan då en våg av nytänkande svepte över Sverige. Människor ville samlas i sina egna hem för att söka Gud tillsammans och fira nattvard även om en präst inte var närvarande. Så småningom blev stugorna för trånga och missionshus byggdes.

Hökerums missionskyrka, 1940-talet (foto: Erik Hultin)
Hökerums missionskyrka, 1940-talet (foto: Erik Hultin)

Frikyrkorörelsen är en av de folkrörelser som präglat Sveriges samhälle och historia.

Idag består församlingen av något över 90 medlemmar som samlas i ”den blå kyrkan mitt i byn”; byggd 1937 och sedan dess om- och tillbyggd två gånger.

Vi vill att kyrkan och församlingen ska tjäna som en öppen plats för alla! Till kyrkan kan du komma som du är, för att få ett tillfälle att varva ner, närma dig Gud och se vad kristendomen innebär idag eller överhuvudtaget fundera över livsfrågor tillsammans med andra som har samma behov. Alla är lika välkomna.

Nästan varje söndag firar vi gudstjänst kl 10.00, men en gång i månaden kl 16.00. Vi har också träffar för daglediga tillsammans med Svenska Kyrkan. Läs om vår verksamhet på anslagstavlorna i samhället och på predikoturerna i UT.

Gemensamt för församlingens medlemmar och för alla kristna är en tro på att Jesus är Guds son som kom till jorden för att berätta vem Gud är. Genom Jesus har var och en möjlighet till en meningsfull relation med skaparen av himmel och jord, Gud. På www.equmeniakyrkan.se kan du läsa mer om den kristna tradition som just vår församling har sina rötter i.

Equmeniakyrkan Hökerums församling drivs som en förening och all verksamhet sker på ideell grund. Frivilliga gåvor och arbete gör att församlingen kan avlöna en pastor, anordna samlingar och sköta vår fastighet.

Dagens bibelord

Ändringar i programmet på grund av Covid-19.

Med hänsyn till den rådande Coronapandemin kommer vårt program framöver att påverkas och många samlingar kommer att ställas in. Programbladet är därför inte aktuellt.

Se kalendern nedan för löpande uppdaterad information.

Ta gärna del av webbsända gudstjänster på svtplay.se/gudstjanst eller digitalt innehåll från Equmeniakyrkan nationellt på Equmeniakyrkans livesändningar.

Babysången ställs in under våren och är förhoppningsvis tillbaka igen i september.

Kommande aktiviteter

sön
7
jun
10:00
Gudstjänst

OBS: INSTÄLLT
Predikan: Lennart Johansson
Sång: Familjen Öberg